Trebaju Vam detaljne infomarije? - kontaktirajte nas!

Mdd Group
Novi Sad, Atar br. 100 - Kac

Srbija
office@mdd-group.com

Generalni direktor:
office@mdd-group.com
 

Nabavka:
nabavka@mdd-group.com

Finansije:
finansije@mdd-group.com

Marketing:
marketing@mdd-group.com

Distribucija:
distribucija@mdd-group.com