• zreonice za banane;
  • 9 modernih kompjuterizovanih komora za čuvanje i dozrevanje banana sa svom pratećom opremom;
  • komore za kontrolisanje atmosfere za lagerovanje i održavanje voća i povrća
  • hodnici;
  • prostor za pakovanje na sistemu hlađenja;
  • kancelarijski prostor i oprema sa kompjuterizovanim kontrolnim sistemom;
  • carinsko skladište;